METATAGI:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, 
Spółdzielnia Paderewskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Spółdzielnia Katowice, SMP, Spółdzielnia Mieszkaniowa Paderewskiego,
Osiedle Paderewskiego w Katowicach